Best Seller

FIN ของเล่นเจ้าหมางับนิ้ว Lucky dog toy รุ่นTCN28393

คุณสมบัติสินค้า:

FIN ของเล่นเจ้าหมางับนิ้ว Lucky dog toy รุ่นTCN28393 -ไม่ต้องใช้ถ่าน - เป็นของเล่นคลาสสิกสนุก ๆ เล่นได้หลายคน - เกมส์เจ้าหมางับนิ้ว ช่วยฝึกให้คุณหนู้น้อยรู้จักน้ำใจนักกีฬา และยอมรับ ในผลของการเล่น ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและวุฒิภาวะให้มีสูงมากขึ้น วิธีเล่น - อ้าปากหมาแล้วผลัดกันกดฟันของหมา คนลนละ 1 ซี่ หาก ใครกดแล้วหมางับนิ้ว ถือว่าแพ้ (ฟันซี่ที่ งับนิ้ว จะมีการสุ่มไปตลอดการเล่นเกมส์ ไม่ซ้ำกัน) #ของเล่นงับนิ้ว #ของเล่นเสริมพัฒนาการ #FIN

Share

Share

Powered by MakeWebEasy.com