ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
จุฑารัตน์ เดชาโมรกุล PC089144312TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 13, 2019 092019000006
สุวดี ปรางรัตน์ EF322534606TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 13, 2019 092019000007
นาเดีย หะสาเมาะ PC089144286TH ไปรษณีย์ไทย Sep 11, 2019 092019000005
วรรณวิภา ซิปเปอร์ PC089144241TH ไปรษณีย์ไทย Sep 07, 2019 092019000004
พิลาวัลย์ พัฒนพณิชกุล RC103390081TH ไปรษณีย์ไทย Sep 06, 2019 092019000002
จุฑารัตน์ เดชาโมรกุล PC089144207TH ไปรษณีย์ไทย Sep 06, 2019 092019000003
เพ็ญศริ คงสุนทรสินธุ์ EF32253336TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 02, 2019 092019000001
Amm Lalita RC103390078TH ไปรษณีย์ไทย Aug 29, 2019 082019000015
มนัญญา สมหนองบัว EF322533870TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 28, 2019 082019000018
Kanyarat Suayrup RC103393454TH ไปรษณีย์ไทย Aug 26, 2019 082019000016
สิเนหา สังกรม PC089110605TH ไปรษณีย์ไทย Aug 21, 2019 082019000013
อมินตา เดวิเลาะห์ RC103306282TH ไปรษณีย์ไทย Aug 20, 2019 082019000012
Kiibkae Chinarak EF322533234TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 20, 2019 082019000009
ดารินทร์ อนุวัฒน์ศิริกุล FLASH: ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000007
Noomnim Wantana EF322533150TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 08, 2019 082019000005
วิริญญา นิ่งน้อย EF322533146TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 08, 2019 082019000006
Prutsanee Ruttanawong EF322533132TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 08, 2019 082019000004
นรายุทธ์ กาสุริย์ EF322532945TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 06, 2019 082019000003
Natnicha RC103393366TH ไปรษณีย์ไทย Aug 06, 2019 082019000002
กานดา ศรีกุลวงศ์ RC103393352TH ไปรษณีย์ไทย Aug 02, 2019 072019000018
พิชชากานต์ หมู่คุ้ย EF322532931TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2019 072019000017
รัตนประภา EW614994382TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 29, 2019 072019000016
ณครินทร์ ศรีวิริยะนนท์ RC103393370TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 27, 2019 072019000014
สุภาวดี EW614997137TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 26, 2019 072019000013
ณัฐณิชา กุลนาฝาย EV779744789TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 25, 2019 072019000011
Charinee Tipsatansombat PC089101348TH ไปรษณีย์ไทย Jul 11, 2019 072019000009
ฮาลิหม๊ะ แหล๊ะโต๊ะหีม EV779744700TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 10, 2019 072019000007
Wanthip Pudmon RC102738865TH ไปรษณีย์ไทย Jul 10, 2019 072019000006
Jansuda Dampat EV779744673TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 10, 2019 072019000004
วันทนียา ชัยหา PC089101475TH ไปรษณีย์ไทย Jul 09, 2019 072019000005
นายชาย อ้อยบำรุง RC102738851TH ไปรษณีย์ไทย Jul 05, 2019 072019000001
Kookkik Preeda PC089101325TH ไปรษณีย์ไทย Jul 02, 2019 062019000018
นางสาวกฤติกา ไพรวัลย์ EV779744775TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 02, 2019 062019000016
Yin Yin Umaporn EV779744656TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 27, 2019 062019000014
รุ่งนภา ศรีธรรม RC102738817TH ไปรษณีย์ไทย Jun 27, 2019 062019000013
น.ส.นวลนารี วิจรรยา EW008232164TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 26, 2019 062019000012
วรัญญา คอนดวงแก้ว RC102738785TH ไปรษณีย์ไทย Jun 24, 2019 062019000011
สิรินันท์ TH011017Q497B Flash Express-ems Jun 19, 2019 062019000010
วิไล ชมชัย TH04071765D9A Flash Express-ems Jun 19, 2019 062019000009
กษมล มหัธนันท์ EW008232147TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 17, 2019 062019000008
Shaninan RC102738777TH ไปรษณีย์ไทย Jun 13, 2019 062019000006
Maymae Natthakan PC089101073TH ไปรษณีย์ไทย Jun 08, 2019 062019000005
วรรณภา TH471110NHH63 Flash Express-ems Jun 03, 2019 062019000001
Thip TH0107YVZ145 Flash Express-registered May 30, 2019 052019000020
สุพรรณิการ์ นิลพลอย EW008232028TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 30, 2019 052019000019
สัจจพร ถาวรสวัสดิ์ EW614995533TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2019 052019000018
jarunpong phueneam EW614995388TH/EW614995391TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 21, 2019 052019000015
ศุภกฤต ทองหลอม EW614995374TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 21, 2019 052019000014
สุจิตรา PC089101008TH ไปรษณีย์ไทย May 20, 2019 052019000012
นางสาว พรพิมล บุญธรรม RC102737873TH ไปรษณีย์ไทย May 20, 2019 052019000011
ชื่อลูกค้า : จุฑารัตน์ เดชาโมรกุล
Tracking number : PC089144312TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000006
ชื่อลูกค้า : สุวดี ปรางรัตน์
Tracking number : EF322534606TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000007
ชื่อลูกค้า : นาเดีย หะสาเมาะ
Tracking number : PC089144286TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000005
ชื่อลูกค้า : วรรณวิภา ซิปเปอร์
Tracking number : PC089144241TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000004
ชื่อลูกค้า : พิลาวัลย์ พัฒนพณิชกุล
Tracking number : RC103390081TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000002
ชื่อลูกค้า : จุฑารัตน์ เดชาโมรกุล
Tracking number : PC089144207TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000003
ชื่อลูกค้า : เพ็ญศริ คงสุนทรสินธุ์
Tracking number : EF32253336TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
ชื่อลูกค้า : Amm Lalita
Tracking number : RC103390078TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000015
ชื่อลูกค้า : มนัญญา สมหนองบัว
Tracking number : EF322533870TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000018
ชื่อลูกค้า : Kanyarat Suayrup
Tracking number : RC103393454TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000016
ชื่อลูกค้า : สิเนหา สังกรม
Tracking number : PC089110605TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000013
ชื่อลูกค้า : อมินตา เดวิเลาะห์
Tracking number : RC103306282TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000012
ชื่อลูกค้า : Kiibkae Chinarak
Tracking number : EF322533234TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000009
ชื่อลูกค้า : ดารินทร์ อนุวัฒน์ศิริกุล
Tracking number : FLASH:
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000007
ชื่อลูกค้า : Noomnim Wantana
Tracking number : EF322533150TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000005
ชื่อลูกค้า : วิริญญา นิ่งน้อย
Tracking number : EF322533146TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000006
ชื่อลูกค้า : Prutsanee Ruttanawong
Tracking number : EF322533132TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000004
ชื่อลูกค้า : นรายุทธ์ กาสุริย์
Tracking number : EF322532945TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000003
ชื่อลูกค้า : Natnicha
Tracking number : RC103393366TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000002
ชื่อลูกค้า : กานดา ศรีกุลวงศ์
Tracking number : RC103393352TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000018
ชื่อลูกค้า : พิชชากานต์ หมู่คุ้ย
Tracking number : EF322532931TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000017
ชื่อลูกค้า : รัตนประภา
Tracking number : EW614994382TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000016
ชื่อลูกค้า : ณครินทร์ ศรีวิริยะนนท์
Tracking number : RC103393370TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000014
ชื่อลูกค้า : สุภาวดี
Tracking number : EW614997137TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000013
ชื่อลูกค้า : ณัฐณิชา กุลนาฝาย
Tracking number : EV779744789TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000011
ชื่อลูกค้า : Charinee Tipsatansombat
Tracking number : PC089101348TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000009
ชื่อลูกค้า : ฮาลิหม๊ะ แหล๊ะโต๊ะหีม
Tracking number : EV779744700TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000007
ชื่อลูกค้า : Wanthip Pudmon
Tracking number : RC102738865TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000006
ชื่อลูกค้า : Jansuda Dampat
Tracking number : EV779744673TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000004
ชื่อลูกค้า : วันทนียา ชัยหา
Tracking number : PC089101475TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000005
ชื่อลูกค้า : นายชาย อ้อยบำรุง
Tracking number : RC102738851TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
ชื่อลูกค้า : Kookkik Preeda
Tracking number : PC089101325TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000018
ชื่อลูกค้า : นางสาวกฤติกา ไพรวัลย์
Tracking number : EV779744775TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000016
ชื่อลูกค้า : Yin Yin Umaporn
Tracking number : EV779744656TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000014
ชื่อลูกค้า : รุ่งนภา ศรีธรรม
Tracking number : RC102738817TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000013
ชื่อลูกค้า : น.ส.นวลนารี วิจรรยา
Tracking number : EW008232164TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000012
ชื่อลูกค้า : วรัญญา คอนดวงแก้ว
Tracking number : RC102738785TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000011
ชื่อลูกค้า : สิรินันท์
Tracking number : TH011017Q497B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000010
ชื่อลูกค้า : วิไล ชมชัย
Tracking number : TH04071765D9A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000009
ชื่อลูกค้า : กษมล มหัธนันท์
Tracking number : EW008232147TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000008
ชื่อลูกค้า : Shaninan
Tracking number : RC102738777TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000006
ชื่อลูกค้า : Maymae Natthakan
Tracking number : PC089101073TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000005
ชื่อลูกค้า : วรรณภา
Tracking number : TH471110NHH63
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000001
ชื่อลูกค้า : Thip
Tracking number : TH0107YVZ145
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-registered
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000020
ชื่อลูกค้า : สุพรรณิการ์ นิลพลอย
Tracking number : EW008232028TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000019
ชื่อลูกค้า : สัจจพร ถาวรสวัสดิ์
Tracking number : EW614995533TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000018
ชื่อลูกค้า : jarunpong phueneam
Tracking number : EW614995388TH/EW614995391TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000015
ชื่อลูกค้า : ศุภกฤต ทองหลอม
Tracking number : EW614995374TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000014
ชื่อลูกค้า : สุจิตรา
Tracking number : PC089101008TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000012
ชื่อลูกค้า : นางสาว พรพิมล บุญธรรม
Tracking number : RC102737873TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000011
Powered by MakeWebEasy.com