ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
น.ส สืบศิริ ชะโรทร PC089144365TH ไปรษณีย์ไทย Nov 22, 2019 112019000012
อัญชนา RC103391135TH ไปรษณีย์ไทย Nov 22, 2019 112019000013
นิตยา พุทธา RC103391212TH ไปรษณีย์ไทย Nov 16, 2019 112019000011
นพวรรณ ปากหวาน EF323045309TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 14, 2019 112019000009
ปิยะดา พิลึก EF323045309TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 14, 2019 112019000010
อังคณา คชมณร EF323045167TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 13, 2019 112019000007
ธิดา RC103390965TH ไปรษณีย์ไทย Nov 13, 2019 112019000008
ปิ่นตระการ EF323045272TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 08, 2019 112019000004
จิตราพร ผึ้งสว่าง PB089144555TH ไปรษณีย์ไทย Nov 06, 2019 112019000001
K.พัชราภา ใหม่มา RC103391073TH ไปรษณีย์ไทย Nov 05, 2019 112019000003
ณัฐวรรณธรณ์ แก้วเขียว EF322814892TH/RC103390869TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 31, 2019 102019000025
บุญส่ง น้อยนาง RC103390855TH ไปรษณีย์ไทย Oct 30, 2019 102019000024
นพวรรณ คล้ายสุบรรณ EF322814875TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 29, 2019 102019000023
นาถลดา พวงทอง RC103390838TH ไปรษณีย์ไทย Oct 28, 2019 102019000022
ทิพวรรณ ยะปาน RC103390798TH ไปรษณีย์ไทย Oct 25, 2019 102019000021
คุณแสงจันทร์ หมั่นทองหลาง EF322814858TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2019 102019000016
Suphannika Kaewthong J J&T Express-ems Oct 22, 2019 102019000020
กฤษณา คำปัญโน EF322814844TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2019 102019000017
วรัต​ม์​ชยา​ PC089144533TH ไปรษณีย์ไทย Oct 22, 2019 102019000018
somboon jittangtrong PC089144516TH ไปรษณีย์ไทย Oct 18, 2019 102019000015
ชัชฎาภรณ์ แซ่ลิ้ม RC103390736TH ไปรษณีย์ไทย Oct 16, 2019 102019000014
ภัทชดา ทวีไชย EF322814827TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 14, 2019 102019000012
เพลินพิศ ภาสะเตมีย์ EF322814813TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 14, 2019 102019000011
อาทิตยา ชุมแวงวาปี EF322814773TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 14, 2019 102019000008
อาทิตยา ชุมแวงวาปี EF322814773TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 14, 2019 102019000008
สุดารัตน์ สกุลสวน EF322814671TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 10, 2019 102019000007
กุณฑลี สิทธิสงคราม EF322814637TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 09, 2019 102019000006
กมลรัตน์ สิงห์กาล RC103390458TH ไปรษณีย์ไทย Oct 09, 2019 102019000005
นางสาวมลิวัลย์ กีรติไพโรจน์ EF322814623TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 09, 2019 102019000004
กรรณิกา แสงสุวรรณ EF322814610TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2019 102019000003
วารุณี ทรัพย์คำจันทร์ EF322535252TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 26, 2019 092019000015
รัตน์สุดา ชํานาญพืช RC103390299TH ไปรษณีย์ไทย Sep 21, 2019 092019000012
อัจฉรา บุญทองสุข EF322535235TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 21, 2019 092019000013
ณัฐวรรณ เส้งโสด PC089144326TH ไปรษณีย์ไทย Sep 18, 2019 092019000011
ปรมาภรณ์ ภักดี RB189700698TH ไปรษณีย์ไทย Sep 18, 2019 092019000010
จิราพร วีระยุทธวัฒนะ EF322535221TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2019 092019000009
คุณหรรษา เจริญจรรยากุล EF322535218TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2019 092019000008
จุฑารัตน์ เดชาโมรกุล PC089144312TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 13, 2019 092019000006
สุวดี ปรางรัตน์ EF322534606TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 13, 2019 092019000007
นาเดีย หะสาเมาะ PC089144286TH ไปรษณีย์ไทย Sep 11, 2019 092019000005
วรรณวิภา ซิปเปอร์ PC089144241TH ไปรษณีย์ไทย Sep 07, 2019 092019000004
พิลาวัลย์ พัฒนพณิชกุล RC103390081TH ไปรษณีย์ไทย Sep 06, 2019 092019000002
จุฑารัตน์ เดชาโมรกุล PC089144207TH ไปรษณีย์ไทย Sep 06, 2019 092019000003
เพ็ญศริ คงสุนทรสินธุ์ EF32253336TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 02, 2019 092019000001
Amm Lalita RC103390078TH ไปรษณีย์ไทย Aug 29, 2019 082019000015
มนัญญา สมหนองบัว EF322533870TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 28, 2019 082019000018
Kanyarat Suayrup RC103393454TH ไปรษณีย์ไทย Aug 26, 2019 082019000016
สิเนหา สังกรม PC089110605TH ไปรษณีย์ไทย Aug 21, 2019 082019000013
อมินตา เดวิเลาะห์ RC103306282TH ไปรษณีย์ไทย Aug 20, 2019 082019000012
Kiibkae Chinarak EF322533234TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 20, 2019 082019000009
ชื่อลูกค้า : น.ส สืบศิริ ชะโรทร
Tracking number : PC089144365TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000012
ชื่อลูกค้า : อัญชนา
Tracking number : RC103391135TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000013
ชื่อลูกค้า : นิตยา พุทธา
Tracking number : RC103391212TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000011
ชื่อลูกค้า : นพวรรณ ปากหวาน
Tracking number : EF323045309TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000009
ชื่อลูกค้า : ปิยะดา พิลึก
Tracking number : EF323045309TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000010
ชื่อลูกค้า : อังคณา คชมณร
Tracking number : EF323045167TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000007
ชื่อลูกค้า : ธิดา
Tracking number : RC103390965TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000008
ชื่อลูกค้า : ปิ่นตระการ
Tracking number : EF323045272TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000004
ชื่อลูกค้า : จิตราพร ผึ้งสว่าง
Tracking number : PB089144555TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000001
ชื่อลูกค้า : K.พัชราภา ใหม่มา
Tracking number : RC103391073TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000003
ชื่อลูกค้า : ณัฐวรรณธรณ์ แก้วเขียว
Tracking number : EF322814892TH/RC103390869TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000025
ชื่อลูกค้า : บุญส่ง น้อยนาง
Tracking number : RC103390855TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000024
ชื่อลูกค้า : นพวรรณ คล้ายสุบรรณ
Tracking number : EF322814875TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000023
ชื่อลูกค้า : นาถลดา พวงทอง
Tracking number : RC103390838TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000022
ชื่อลูกค้า : ทิพวรรณ ยะปาน
Tracking number : RC103390798TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000021
ชื่อลูกค้า : คุณแสงจันทร์ หมั่นทองหลาง
Tracking number : EF322814858TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000016
ชื่อลูกค้า : Suphannika Kaewthong
Tracking number : J
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000020
ชื่อลูกค้า : กฤษณา คำปัญโน
Tracking number : EF322814844TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000017
ชื่อลูกค้า : วรัต​ม์​ชยา​
Tracking number : PC089144533TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000018
ชื่อลูกค้า : somboon jittangtrong
Tracking number : PC089144516TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000015
ชื่อลูกค้า : ชัชฎาภรณ์ แซ่ลิ้ม
Tracking number : RC103390736TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000014
ชื่อลูกค้า : ภัทชดา ทวีไชย
Tracking number : EF322814827TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000012
ชื่อลูกค้า : เพลินพิศ ภาสะเตมีย์
Tracking number : EF322814813TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000011
ชื่อลูกค้า : อาทิตยา ชุมแวงวาปี
Tracking number : EF322814773TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000008
ชื่อลูกค้า : อาทิตยา ชุมแวงวาปี
Tracking number : EF322814773TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000008
ชื่อลูกค้า : สุดารัตน์ สกุลสวน
Tracking number : EF322814671TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000007
ชื่อลูกค้า : กุณฑลี สิทธิสงคราม
Tracking number : EF322814637TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000006
ชื่อลูกค้า : กมลรัตน์ สิงห์กาล
Tracking number : RC103390458TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000005
ชื่อลูกค้า : นางสาวมลิวัลย์ กีรติไพโรจน์
Tracking number : EF322814623TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : กรรณิกา แสงสุวรรณ
Tracking number : EF322814610TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000003
ชื่อลูกค้า : วารุณี ทรัพย์คำจันทร์
Tracking number : EF322535252TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000015
ชื่อลูกค้า : รัตน์สุดา ชํานาญพืช
Tracking number : RC103390299TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000012
ชื่อลูกค้า : อัจฉรา บุญทองสุข
Tracking number : EF322535235TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000013
ชื่อลูกค้า : ณัฐวรรณ เส้งโสด
Tracking number : PC089144326TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000011
ชื่อลูกค้า : ปรมาภรณ์ ภักดี
Tracking number : RB189700698TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000010
ชื่อลูกค้า : จิราพร วีระยุทธวัฒนะ
Tracking number : EF322535221TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000009
ชื่อลูกค้า : คุณหรรษา เจริญจรรยากุล
Tracking number : EF322535218TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000008
ชื่อลูกค้า : จุฑารัตน์ เดชาโมรกุล
Tracking number : PC089144312TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000006
ชื่อลูกค้า : สุวดี ปรางรัตน์
Tracking number : EF322534606TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000007
ชื่อลูกค้า : นาเดีย หะสาเมาะ
Tracking number : PC089144286TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000005
ชื่อลูกค้า : วรรณวิภา ซิปเปอร์
Tracking number : PC089144241TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000004
ชื่อลูกค้า : พิลาวัลย์ พัฒนพณิชกุล
Tracking number : RC103390081TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000002
ชื่อลูกค้า : จุฑารัตน์ เดชาโมรกุล
Tracking number : PC089144207TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000003
ชื่อลูกค้า : เพ็ญศริ คงสุนทรสินธุ์
Tracking number : EF32253336TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
ชื่อลูกค้า : Amm Lalita
Tracking number : RC103390078TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000015
ชื่อลูกค้า : มนัญญา สมหนองบัว
Tracking number : EF322533870TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000018
ชื่อลูกค้า : Kanyarat Suayrup
Tracking number : RC103393454TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000016
ชื่อลูกค้า : สิเนหา สังกรม
Tracking number : PC089110605TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000013
ชื่อลูกค้า : อมินตา เดวิเลาะห์
Tracking number : RC103306282TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000012
ชื่อลูกค้า : Kiibkae Chinarak
Tracking number : EF322533234TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000009

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com